Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Den danske offshorebranche 2017

National kortlægning af forretningsområdet

 

Offshore skaber fortsat mange job

Offshorebranchen består af virksomheder, der arbejder inden for områderne offshore vind og olie/gas, inkl. underleverandører og støtteerhverv til disse virksomheder. Offshore vind er vokset støt gennem flere år, mens olie/gas sektoren har været gennem et par svære år. Fremadrettet ser hele offshorebranchen gode muligheder for vækst.

Offshorebranchen omsatte for 116 mia. kr. i 2015. Denne omsætning gav beskæftigelse svarende til 28.000 fuldtidsbeskæftigede og medførte en eksport på 52 mia. kr.

Offshorebranchen tager patent på innovation

18 procent af alle virksomheder, der beskæftiger sig med både offshore vind og olie/gas, har søgt patent i 2014, mens det samme kun gør sig gældende for 4 pct. på tværs af alle brancher. Samtidig overhaler offshore vind for første gang olie/gas, når der måles på omsætning.