DET GODE LIV HANDLER OM LIVSKVALITET

Vækst handler grundlæggende om et ønske om at skabe bedre liv for borgere. Vækst måles ofte med økonomiske statistikker, hvor fokus er mere på økonomi end på mennesker. Værdien af uddannelse, sundhed, tryghed og gode relationer til andre kan eksempelvis ikke aflæses direkte i BNP, men har afgørende betydning for livskvaliteten.

Høj livskvalitet har stor værdi i sig selv – både for den enkelte person og for samfundet. Men livskvalitet har også samfundsværdi som kilde til vækst. Det er nemlig menneskers viden, engagement og overskud, der er med til at skabe vækst og udvikling i samfundet som helhed og i den enkelte virksomhed.

Region Syddanmark måler det det Gode Liv. Målingerne kan anvendes som politiske redskaber til at udvikle et område på lige fod med traditionelle målinger af vækst som fx BNP. De beskriver borgernes livskvalitet og vækstvilkårene i regionen og består både af registerdata og af spørgeskemaundersøgelser, hvor befolkningen er blevet spurgt om, hvordan de selv oplever deres liv.

“Vi vil have en bedre målestok for, hvad der er vigtigt i folks liv. Det drejer sig ikke om at erstatte bruttonationalproduktet, men om at supplere det, så beslutningstagere kan bruge det i politiske overvejelser”.

Romina Boarini, økonom i OECD, til dagbladet Information