Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Om os

Her på hjemmesiden formidles de analyser og publikationer fra Regional Udvikling, som har til formål at understøtte politikernes beslutningsgrundlag – og det gode liv i Syddanmark. Regionens arbejde for regional udvikling skal gøre Region Syddanmark til et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed. For borgerne er opfattelsen af det gode liv individuel, så arbejdet handler først og fremmest om at give bedre rammer og muligheder for udfoldelse for alle.

Men Region Syddanmark har også en væsentlig opgave med at skabe vækst og arbejdspladser. Det sker ved at understøtte spirende virksomheder, innovative ideer og brancher, hvor regionen har særlige styrkepositioner. Analyserne danner et faktuelt grundlag for politikerne i regionen og for kommunerne til at træffe de bedste beslutninger, fx når der skal investeres i byudvikling, uddannelser, veje eller i udviklingen af det syddanske erhvervsliv.