Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

2018 ligner et jubelår

Syddanske virksomheders kig i krystalkuglen

Syddanskerne kan se frem til, at der bliver større rift om deres arbejdskraft i det nye år. Næsten fire ud af ti virksomheder forventer at skulle ansætte i 2018, mens blot syv pct. regner med færre medarbejdere.

De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer, at 2018 vil toppe et ellers stærkt 2017 på alle parametre.

Både når det gælder omsætning, eksport, investeringslyst og jobskabelse ser det nye år lyst ud set med virksomhedernes briller. Det viser Region Syddanmarks årsudsigt baseret på interviews med flere end 1.000 direktører i de små og mellemstore virksomheder.

Jobforventningerne er positive på tværs af samtlige brancher. Dog er forventningerne til nyansættelser noget mere afdæmpede hos detailvirksomhederne.

Forventningerne til vækst er denne gang på et højt niveau i alle dele af regionen. I 2017 var virksomhederne i Trekantområdet og på Fyn noget mere positive end i Sydvestjylland og Sønderjylland.

Også når det gælder forventningerne til antal ansatte, er virksomhederne positive overalt i Region Syddanmark

Analysens hovedpointer:

  • 57 pct. af de små og mellemstore virksomheder forventer større omsætning i 2018 i forhold til 2017. Kun 6 pct. forventer lavere omsætning.
  • 39 pct. af virksomhederne forventer at få flere ansatte i 2018 end i 2017, mens 7 pct. forventer færre ansatte.
  • En tredjedel af virksomhederne vil foretage offensive investeringer i 2018.
  • Knap halvdelen af eksportvirksomhederne forventer en større eksport i 2018 i forhold til i 2017.

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum siger om analysen:

– Det mest glædelige er, at den økonomiske vækst nu ser ud til at være høj i alle dele af regionen, mens forventningerne til antallet af nye job også slår bredt igennem.

– 2017 har generelt været et godt år for de fleste borgere og virksomheder, så at forventningerne er så høje til 2018, er med til at øge jobtrygheden hos de, der er i arbejde. Samtidig giver det os en mulighed for at få flere flyttet fra ledighed til selvforsørgelse. Det at have et arbejde at stå op til er måske den vigtigste faktor i at få et bedre liv – og det er hele omdrejningspunktet for vores arbejde i regionen.