Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Syddanske virksomheder venter stort opsving

Konjunkturer 3. kvartal

Optimismen har for alvor fået tag i de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Over en bred kam meldes om stigende forventninger til større omsætning og flere ansatte i det kommende kvartal. De positive meldinger bakkes op af fyldte ordrebøger og fremgang i eksporten.

Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark (46 pct.) forventer højere omsætning i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Blot ni pct. regner med mindre omsætning.

Endnu bedre ser det ud, når det gælder jobskabelsen, hvor forventningerne til antallet af ansatte er blandt de højeste, siden Region Syddanmark begyndte at måle forventningerne hos de syddanske direktører i september 2008.

Virksomhedernes optimisme skyldes ikke mindst tykke ordrebøger og forventninger til en stigende eksport.

I de seneste målinger har der været forskel på optimismen i Trekantområdet og på Fyn sammenlignet med Sydvestjylland og Sønderjylland, men nu har optimismen også for alvor bredt sig til de to sidstnævnte, hvor vækst- og jobforventningerne ligger på niveau med Trekantområdet og Fyn.

Landbrug og fødevarer i stort comeback

Alle brancher melder om tro på omsætningsfremgang. Især mærker man optimismen hos ”avanceret produktion” og i ”hotel- og restaurationsbranchen”. Begge brancher ligger i top 3, når det gælder tro på større vækst, flere ansatte og flere ordrer. Der er også en forventning hos avanceret produktion om investeringsaktivitet pænt over gennemsnittet. Investeringslysten er i det hele taget fremherskende hos produktionserhvervene i Syddanmark.

For ”landbrug og fødevarer”, som længe har været ene om et negativt syn på fremtiden på grund af bl.a. Ruslands-krisen og lave priser, er der sket et markant skifte. Her er krisestemningen blevet afløst af stor optimisme. ”Landbrug og fødevarer” ligger nu helt i top, når det gælder forventninger til eksportvæksten og forventer både flere ordrer, større omsætning og at skulle ansætte flere sammenlignet med 3. kvartal sidste år.