Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2016 Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har 18.700 arbejdspladser, heraf
13.100 private. Det svarer til, at der er 52 private arbejdspladser
pr. 100 indbyggere i kommunen. Arbejdspladserne er rent geografisk
fordelt jævnt over hele kommunen. Inden for en times kørsel i
bil fra Faaborg kan man nå 126.900 arbejdspladser.
I august 2016 var ledigheden i Faaborg-Midtfyn Kommune 4,4
pct., hvilket er blandt de laveste ledighedstal på Fyn.
I Faaborg-Midtfyn fylder den private sektor forholdsvist meget,
og erhvervslivet er specialiseret inden for især fødevarer. Det
er imidlertid nogle andre ressourceområder, der siden 2012 har
oplevet vækst i antal arbejdspladser, nemlig turisme, bygge/bolig
og IT/kommunikation.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 51.300 indbyggere. Befolkningstallet
er faldet med 1,3 pct. siden 2011, men flere byer og
områder i kommunen har oplevet befolkningstilvækst i samme
periode. Kommunen oplever nettotilflytning fra bl.a. Odense og
Kerteminde kommuner.
47 pct. af de beskæftigede borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune
pendler til arbejde uden for kommunen. Hvad angår uddannelse
har 74 pct. af kommunens borgere i den erhvervsaktive alder
(25-64 år) en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket
er lidt højere end den gennemsnitlige andel for hele Syddanmark.
46 pct. i samme aldersgruppe har en erhvervsfaglig uddannelse,
hvilket er højt sammenlignet med både det regionale
og nationale niveau.