Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2016 Fanø

Fanø Kommune har 1.036 arbejdspladser, heraf 730 private. Der
er 66 arbejdspladser pr. 100 personer i den erhvervsaktive alder
(25-64 år) i kommunen. Fra 2015 til 2016 har kommunen oplevet
et lille fald i ledigheden.
En større andel af Fanø Kommunes borgere i den erhvervsaktive
alder (25-64 år) er i beskæftigelse end gennemsnittet for Syddanmark,
og næsten 10 pct. af disse er selvstændige. Fra Nordby
kan man nå 34.300 arbejdspladser inden for 30 min. kørsel i bil,
og 92.200 arbejdspladser inden for en time.

I Fanø Kommune er der 3.300 borgere, og befolkningstallet er
steget med 2,4 pct. i perioden 2011-2016. Andelen af borgere
over 50 år er relativt høj i forhold til resten af landet. Næsten
halvdelen af kommunens beskæftigede borgere pendler ud af
kommunen, heraf de fleste til Esbjerg.
Både indkomst- og uddannelsesniveauet er højt i Fanø Kommune
sammenlignet med resten af Syddanmark og hele landet.
Gennemsnitsindkomsten er den højeste i regionen og ligger
samtidig over landsgennemsnittet. Mere end 80 pct. af Fanøs
indbyggere har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og
knap 30 pct. har en mellemlang videregående uddannelse.