Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2016 Fredericia

I Fredericia Kommune er der 26.145 arbejdspladser, hvilket svarer
til 102 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive
alder (25-64 år).
Antallet af beskæftigede lønmodtagere er steget med 0,6 pct. i
perioden 2014-2015. Dog ligger beskæftigelsen en smule under
gennemsnittet i regionen, og der er relativt mange pensionister
og efterlønnere i den erhvervsaktive alder.

I Fredericia Kommune er der 50.800 borgere, og befolkningstallet
er steget med 1,2 pct. siden 2011, hvor bl.a. Fredericia og Taulov
har fået flere indbyggere. Kommunen har oplevet en stigning
i antallet af tilflyttere i perioden 2013-2015. Fredericia afgiver
mange borgere til Vejle og de store studiebyer, men oplever samtidig
nettotilflytning fra Middelfart og Esbjerg.
Over halvdelen af borgerne i Fredericia Kommune er i den
erhvervsaktive alder (25-64 år), og af disse pendler 38 pct. til
arbejde i andre kommuner, herunder især Kolding, Vejle og Middelfart.
Mange af de borgere i Fredericia Kommune, der har en
kort videregående eller lang videregående uddannelse, pendler
ud af kommunen. Samtidig varetages knap 45 pct. af kommunens
arbejdspladser af indpendlere.