Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2016 Varde

I Varde Kommune er der 21.800 arbejdspladser. Det svarer til 87 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Fra Varde har borgerne adgang til 171.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.

Knap 79 pct. af de 25-64 årige i kommunen er i beskæftigelse. Varde har således sammen med Billund den højeste andel beskæftigede i Syddanmark og ligger også højere end landsgennemsnittet.

Siden sidste år er ledigheden faldet og er nu nede på 2,5 pct., hvilket er et godt stykke under regions- og landgennemsnittet.

Indbyggertallet i Varde Kommune ligger på 50.400. Dette tal er stort set uændret siden 2011, dog med et lille fald på -0,1 pct. i perioden. Man forventer dog, at der i de kommende år vil ske en lille stigning i antallet af borgere, hvilket primært vil ske i aldersgruppen af borgere over 65 år.

Andelen af borgere i Varde Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger på 73,1 pct., hvilket er det samme som gennemsnittet for Region Syddanmark. Frafaldet på både gymnasiale og erhvervsuddannelser er relativt lavt i Varde Kommune. Samtidig forventer man, at andelen af piger og drenge med mindst en videregående uddannelse på sigt vil komme til at ligge over landsgennemsnittet for begge køn.