Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Kontur 2018 Billund

Billund Kommune har 26.600 indbyggere. Siden 2015 har kommunen haft en positiv nettotilflytning. Dog taber kommunen indbyggere til især Vejle, Esbjerg og Aarhus, mens der er en positiv nettotilflytning fra blandt andet Vejen og Varde kommuner.

Billund Kommune har 18.470 arbejdspladser, heraf er 14.748 private. Det svarer til 111 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år), som er langt over både regions- og landsgennemsnittet. De fleste arbejdspladser er placeret i og omkring Billund og Grindsted.

I perioden fra 2014-2016 er antallet af arbejdspladser også steget med 4,6 pct., hvilket er over regions- og landsgennemsnittet.  I Syddanmark er det kun Vejle og Kolding kommuner, som har haft en større vækst i antallet af arbejdspladser.

De mange arbejdspladser hænger sammen med, at Billund Kommune er en indpendlerkommune. Næsten halvdelen af kommunens arbejdspladser varetages af indpendlere. Indpendlerne har forskellig uddannelsesbaggrunde, men de varetager helt op til 80 pct. af de arbejdspladser, hvor de ansatte har en lang videregående uddannelse. Knap hver tredje af de beskæftigede i Billund Kommune pendler ud af kommunen.  Den største udveksling af arbejdskraft sker med Vejle og Varde Kommuner.