Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Mangel på arbejdskraft går ud over medarbejderne

Konjunkturbarometer, 3. kvartal 2017

Hele 84 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark oplever, at manglen på kvalificeret arbejdskraft har givet større arbejdspres på eksisterende medarbejdere. Manglen går også ud over omsætning, kvalitet og i sidste ende bundlinje. 

Tre ud af fire små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har det seneste halve år søgt efter nye medarbejdere. Og tendensen med, at det bliver stadigt sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, fortsætter sin svagt opadgående kurve.

Således svarede 32 pct. af virksomhederne i 3. kvartal, at de ”i høj grad” havde problemer med at finde de rette medarbejdere, mens 30 pct. svarede ”i nogen grad”.

Øget pres på medarbejderne
Den store mangel på arbejdskraft i nogle virksomheder har den konsekvens, at der bliver lagt et større tryk på de nuværende medarbejdere. Hele 84 pct. af virksomhederne har svaret, at deres medarbejdere har været udsat for et større arbejdspres på grund af udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Når det ikke lykkes at skaffe den rette medarbejder, har det en række uheldige konsekvenser for virksomhederne. Når medarbejderne skal løbe hurtigere, stiger risikoen for fejl, ligesom der kan opstå problemer med kvaliteten.
40 pct. må meddele, at produkter ikke kan leveres til den aftalte tid, men det koster også i form af ringere varekvalitet, tab af kunder og mistet omsætning.

Nøglen ligger i lokalområdet

Otte af ti virksomheder vurderer, at noget af det der kan gøre en forskel i forhold til at tiltrække arbejdskraft, er at skabe mere attraktive byer og lokalområder med gode kultur- og fritidstilbud, pasningsmuligheder og skoler for potentielle medarbejdere.

Til sammenligning mener hhv. 57 pct. og 32 pct., at lave personskatter og jobcentre kan gøre en forskel.

Andre pointer fra analysen:

  • De største udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft findes i transportbranchen, i virksomheder med avanceret produktion, hos bygge- og anlægsbranchen samt inden for videnrådgivning og it.
  • 83 pct. af virksomhederne mener, at attraktive byer og lokalområder kan gøre en forskel for adgangen til kvalificeret arbejdskraft.
  • 40 pct. melder om forsinkelser på opgaverne, 24 pct. om problemer med kvaliteten.
  • 29 pct. har tabt opgaver og 19 pct. har mistet kunder.
  • 27 pct. af virksomhederne har tabt omsætning på at mangle kvalificeret arbejdskraft.

 

 

Fakta om Region Syddanmarks virksomhedspanel


Virksomhedspanelet består af flere end 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, som løbende svarer på spørgsmål om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.