Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

81 pct. af de bygge- og anlægsvirksomheder, der har søgt medarbejdere inden for det seneste halve år, har i høj eller nogen grad haft problemer med at finde den arbejdskraft, de har brug for.

Der er fortsat stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i de syddanske virksomheder. Det viser de nyeste tal fra Region Syddanmarks virksomhedspanel med svar fra flere end 1.000 direktører i små og mellemstore virksomheder.

Samlet set har 61 pct. af de virksomheder, der aktivt har søgt efter nye medarbejdere, haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Problemet er nogenlunde lige stort i alle dele af regionen.

Særligt slemt er det i bygge- og anlægsbranchen. Her har hele 81 pct. af de rekrutterende virksomheder i høj eller i nogen grad haft problemer med at finde den rette til jobbet. Bygge- og anlægsbranchen har i flere år haft større udfordringer med at skaffe den rette arbejdskraft end den gennemsnitlige virksomhed i Region Syddanmark, men på det seneste er problemet i branchen blevet markant forværret.

Transportbranchen og hotel og restauration er også ramt hårdere end de fleste brancher, mens detailhandlen er mindst udfordret.