Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Robotteknologi kan blive det næste væksteventyr

Fyn er den danske robot- og automatiseringsbranches hotspot. I en ny analyse kortlægger Region Syddanmark branchen på nationalt plan, og hele 48 pct. af beskæftigelsen blandt producenter af robotter og automatisering er på Fyn. 69 pct. af virksomhederne har hovedsæde på Fyn.

 

Dansk industris internationale konkurrenceevne har været under pres i årtier, men automatisering af arbejdsgange i industri, handel og service kan skabe de produktivitetsforbedringer, der kan fastholde vækst og arbejdspladser i Danmark. Robot- og automatiseringsbranchen spiller en afgørende rolle i den udvikling, og den teknologiske udvikling, særlig inden for robotteknologi, skaber gode forudsætninger for, at produktiviteten kan få et tiltrængt løft. Automatisering er rentabel – 77 pct. af de virksomheder, der automatiserer, oplever at investeringen tjener sig hjem. De automatiserende virksomheder har skabt flere job og forventer at skabe flere job fremover. Især skabes nye job for de højtuddannede og faglærte.

De fynske robot- og automatiseringsvirksomheder har især fokus på automatisering til fødevareindustrien og inden for samarbejdende robotter. De samarbejdende robotter er billige, fleksible og lette at tage i anvendelse sammenlignet med traditionelle robotløsninger, og er velegnede for mange små og mellemstore virksomheder.

Markedet for samarbejdende robotter har vækstrater på 60 pct. årligt, hvilket svarer til en 10-dobling hvert 5. år. Universal Robots havde en andel på 71 pct. af verdensmarkedet på 95 mio. US$ i 2015 og markedet ventes af runde 1 mia. US$ i 2020. Fynske virksomheder som fx Blue Ocean Robotics og MIR er også godt i gang med en international vækst.

Robot- og automatiseringsbranchen består af virksomheder, der producerer og forhandler robotter og automatisering. Producenterne udvikler og fremstiller automatiske maskiner, robotter eller færdige robotprodukter (fx griberedskaber, styresystemer), mens forhandlerne, der betegnes som integratorer, forhandler maskiner, sammensætter, og udvikler automatiseringsløsninger til slutbrugerne. Samlet beskæftiger disse virksomheder 7.800 medarbejdere, hvoraf 4.100 arbejder i integratorvirksomheder og 3.684 arbejder i producentvirksomheder. Beskæftigelsen i landets integratorvirksomheder er fordelt over hele landet, flest i Region Midtjylland og færrest i Sjælland.

Job i producentvirksomheder er markant koncentreret i Syddanmark. 2.012 job er lokaliseret i regionen svarende til en andel på 55 pct. af alle job i producentvirksomhederne. Beskæftigelsen er især koncentreret på Fyn, hvor 48 pct. af producenternes ansatte arbejder. Leverandører og rådgivere er ikke medtaget i opgørelsen. Fynske iværksættere går også forrest i at etablere nye robot- og automatiseringsvirksomheder. 47 pct. af alle virksomheder, der er stiftet siden 2010, er etableret på Fyn.

De mange robot- og automatiseringsvirksomheder står samlet set med et godt udgangspunkt for at skabe højteknologisk vækst og arbejdspladser på Fyn.