Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Generel høj livskvalitet i Assens Kommune

Borgerne har talt. Flere end 1000 borgere i Assens Kommune er blevet spurgt til deres sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv i ny undersøgelse om Det Gode Liv fra Region Syddanmark. Hovedkonklusionen er, at der er generel høj tilfredshed med livet i Assens Kommune.

Undersøgelsen Syddanskernes Liv udgives i et samarbejde mellem Region Syddanmark og alle områdets 22 kommuner.

– Politik handler først og fremmest om mennesker og deres levevilkår. Når vi i regionen og kommunerne arbejder for at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser, så er det jo i sidste ende for at skabe bedre rammer til, at folk kan få et bedre liv, og her spiller god økonomi, boligtryghed og jobtryghed en stor rolle, siger Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Nu er resultaterne for Assens Kommune klar. De viser, at der er flere områder, hvor kommunen ligger godt i forhold til gennemsnittet for regionens borgere – og så er der områder, kommunen er udfordret på.

På hovedspørgsmålet om tilfredshed med livet svarer 63,8 procent af borgerne, at de er tilfredse med livet. Det er et procentpoint over gennemsnittet for Region Syddanmarks borgere som helhed.

Undersøgelsen viser også, at borgerne er godt tilfredse med deres sociale relationer. 62,7 procent er meget tilfredse med deres sociale relationer. Det er på niveau med gennemsnittet i regionen på 62,4 procent.

Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen ser undersøgelsen som et meget nyttigt redskab:

– Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan vores borgere oplever deres liv. Der er grænser for, hvilke data vi har adgang til i kommunen, så vi er meget glade for, at Region Syddanmark laver målingen af livskvalitet. Det giver os nogle indikationer på, hvor vi med fordel kan gøre en indsats for at øge livskvaliteten for vores borgere. Resultaterne kan vi bruge i det foranstående visionsarbejde, siger borgmesteren og henviser til, at arbejdet med en ny vision for kommunen netop er skudt i gang.

I toppen på Fyn på flere parametre
Et godt arbejdsliv spiller en stor rolle for menneskers livskvalitet, slår undersøgelsen fast. På Fyn ligger Assens Kommune helt i top sammen med Nyborg – 61,8 procent af borgerne er godt tilfredse med deres arbejde. Det er tre procentpoint over regionsgennemsnittet.

Økonomi og bolig er en anden post, som borgerne i Assens Kommune scorer højt på. 52,4 procent af borgerne er meget tilfredse med deres økonomiske situation. Her ligger vi i toppen på Fyn sammen med Middelfart.

Andelen af borgere, der har høj tillid til at kunne få nødvendig hjælp og service fra kommunen, er den næsthøjeste på Fyn. 24,8 procent mod regionsgennemsnittet på 23,5 procent.

Også plads til forbedring
Der er også et par af temaerne, der afslører udfordringer. Bl.a. på spørgsmålet om mulighederne for fritidsaktiviteter er der plads til forbedring. 56,6 procent er godt tilfredse med mulighederne for fritidsaktiviteter inden for eksempelvis sport og kultur. Det er noget lavere end gennemsnittet for regionens borgere, der ligger på 61,4.
Mindst tilfredse er de 18-29 årige, og mest tilfredse er de 60-69 årige.

På spørgsmålet om helbred, vurderer en stor andel af borgerne i kommunen, at de har et godt eller meget godt helbred – 83,8 procent – hvilket er på niveau med regionsgennemsnittet.

Med analyserne af borgernes levevilkår og Det gode liv følger Region og kommuner anbefalingerne fra OECD, der arbejder for at skabe økonomisk fremgang i medlemslande og regioner, baseret på mere end BNP.

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Assens Kommune er baseret på data og interview med 1.072 borgere i Assens Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.