Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Stor tilfredshed med livet i Esbjerg Kommune

“Jeg er meget glad for at se, at Esbjerg ligger blandt de fem bedste i Region Syddanmark, når det gælder tilfredshed med livet. Med 64,8 procent ligger vi et godt stykke over gennemsnittet på 62,8, og det er rigtig positivt. Ligeledes vurderer 83,2 procent af borgerne at de har et godt eller meget godt helbred, og næsten halvdelen af borgerne er meget godt tilfredse med deres økonomiske situation”, konkluderer Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune.

Undersøgelsen viser også, at en stor del af borgerne føler sig anerkendt og værdsat i hverdagen og borgernes tillid til andre mennesker ligger på et højt niveau. Tilfredsheden med familielivet ligger samlet over regionsgennemsnittet, men undersøgelsen peger også på, at enlige med børn er mindre tilfredse med dagligdagen end familier med samlevende par, ikke mindst par uden børn.

“Et område hvor Esbjerg Kommune ligeledes scorer rigtig højt er på tilfredshed med muligheden for fritidsaktiviteter. Her ligger vi faktisk på en anden plads med hele 66,7 procent kun overgået af Fanø med 72,3 procent. Det ligger jo meget godt i tråd med, at vi vil være en kommune med et aktivt fritidsliv for mennesker som du og jeg samt elitesportsudøvere”, siger Jesper Frost Rasmussen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose er også godt tilfreds med de positive resultater i undersøgelsen.

“Region Syddanmark lægger stor vægt på, at det gode liv skal kunne leves i hele Syddanmark,” siger regionsrådsformand Stephanie Lose og tilføjer: “At det gode liv også leves i Esbjerg er ikke overraskende, men det er vigtigt at få fortalt resten af Danmark. For hvor det er attraktivt at bo, er det også attraktivt at arbejde, og dermed bliver det et vigtigt udgangspunkt for at kunne løse områdets udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.”

Selvfølgelig viser undersøgelsen ligeledes områder, hvor Esbjerg Kommune kan klare sig bedre end tilfældet er. Det gælder for eksempel den andel af borgere i kommunen, der har høj tillid til at kunne få den nødvendige hjælp og service fra kommunen. Det giver kun 21 procent udtryk for, og her ligger Esbjerg i den lave ende sammen med Faaborg- Midtfyn, Odense og Fredericia.

“Det er helt klart noget vi kan gøre bedre, og i det nye byråd har vi fokus på at involveret borgerne i højere meget grad, så borgeren får et bedre indblik i de services vi tilbyder, og kan være med til at præge indholdet i dem,” siger Jesper Frost Rasmussen.