Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Det Gode Liv i Ærø Kommune

En undersøgelse af Ærø-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at totredjedele er meget tilfredse med de sociale relationer. Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser også, at ærøboerne har et godt helbred og høj tilfredshed med arbejdet.

Borgerne i Ærø Kommune er generelt godt tilfredse med livet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 915 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Og her svarer flere end seks ud af ti, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Ærøboerne ligger også højt på vurdering af eget helbred og især på tilfredshed med de sociale relationer. Derudover er ni ud af ti meget trygge ved at bevæge sig rundt i nærområdet efter mørkets frembrud, hvilket er langt over gennemsnittet i de 22 syddanske kommuner, hvor det kun gælder 66. pct.

Det glæder borgmester Ole Wej Petersen (S):

– Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen, har gode relationer til hinanden og føler sig trygge. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han og fortsætter:

– Samtidig er det utroligt vigtigt for udviklingen af kommunen, at vi kan fortælle potentielle tilflyttere, at man har mulighed for at få et rigtigt godt liv, hvis man slår sig ned hos os.

Rigdom skal give rigere livskvalitet:
Samarbejdet mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune om at skabe mere viden om borgernes liv, vil kommunen bruge til at arbejde med de områder, hvor borgerne efterspørger bedre rammer.

Det gælder fx inden for kultur- og idrætstilbud, hvor Ærø ligger lige under gennemsnittet for de 22 syddanske kommuner.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.

– Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Så de gunstige økonomiske vilkår er en vigtig vej til højere livskvalitet. Samtidig er bedre behandling på vores sygehuse også med til at skabe højere livskvalitet, og det er ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne. Politik handler netop om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, siger hun.

 

FAKTA

Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Ærø Kommune er baseret på data og interview med 915 borgere i Ærø Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.