Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23

Den nye strategi for Fremtidens Syddanmark sendes i offentlig høring

Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023,Fremtidens Syddanmark, afløser den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, Det Gode Liv som vækstskaber.

Udviklingsstrategien er et fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. Med strategien ønsker vi at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Høringsforslaget kan findes her: Dansk, Deutsch, English

Sidste frist for at afgive høringssvar er 17. januar 2020.

Høringssvar bedes afgivet per mail til fremtidenssyddanmark@rsyd.dk

Har du spørgsmål til høringen kan du kontakte specialkonsulent Helene Mikkelsen på hbm@rsyd.dk eller chefkonsulent Jeppe Kristensen på Jeppe.Kristensen@rsyd.dk

Høringskonference
Som led i høringsperioden afholdes en høringskonference. Det sker den 27. november 2019 i tidsrummet 14.30-17.00 i Spinderihallerne i Vejle.

På konferencen vil der være mulighed for at høre mere om strategiforslaget, arbejdet med FN’s verdensmål og forskellige perspektiver på de regionale udfordringer samt få inspiration til, hvordan vi sammen kan løfte udviklingen i regionen. En række paneldeltagere vil krydre dialogen med udgangspunkt i de 6 strategispor og de tværgående temaer, hvorefter der vil være mulighed for at indgå i dialog om de enkelte strategispor ved stande.

Se programmet her.

Du kan tilmelde dig konferencen her.

Fremtidens Syddanmark
Forslaget til den nye udviklingsstrategi, som er bygget op om seks strategispor og har FN’s verdensmål som ramme, er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i hele regionen. På den baggrund er der formuleret konkrete forslag til, hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning strategien skal sætte.

Strategien dækker områderne:

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle

Den rummer desuden følgende tværgående indsatser: udvikling i hele regionen, grænseoverskridende og internationale samarbejder, digitalisering, viden og analyser.

Partnerskaber centrale
Strategien skal være med til at sikre, at den regionale udvikling går den rigtige vej, under hensyn til de udfordringer og muligheder der er i Syddanmark.

Der er gode erfaringer med at arbejde med fælles udfordringer og muligheder i stærke partnerskaber på tværs af region, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor er samarbejde og partnerskaber også centrale i den nye strategi og i arbejdet med at sikre og udvikle Syddanmark som et attraktivt sted at arbejde, bo og leve i – ligesom den grønne omstilling og klimaområdet har fået en fremtrædende plads.

FN’s verdensmål danner ramme om strategien
Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal sætte rammen for den nye strategi. Regionen arbejder allerede med flere af verdensmålene, bl.a. inden for bæredygtighed. Fremover vil der være fokus på de verdensmål, der handler om flere kvalitetsuddannelser, mere rent vand i regionen, sundhed og trivsel, mindre ulighed, ligestilling, en meget mindre klimabelastning i vores adfærd, fossilfrie energiløsninger, bæredygtige byer og en infrastruktur, der binder det hele sammen i fremtiden.

Det forventes, at strategien kan blive endeligt politisk godkendt i foråret 2020.