Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23

Når den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Det gode liv som vækstskaber” udløber ved årsskiftet, erstattes den af en ny udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”, som løber fra 2020-23.

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for regional udvikling for perioden 2020-23.

Strategien dækker områderne:

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle

Den rummer desuden en række tværgående indsatser: udvikling i hele regionen, grænseoverskridende og internationale samarbejder, digitalisering, viden og analyser.

Partnerskaber centrale i udarbejdelsen
Strategien skal være med til at sikre, at den regionale udvikling går den rigtige vej, under hensyn til de udfordringer og muligheder der er i Syddanmark.

Der er gode erfaringer med at arbejde med fælles udfordringer og muligheder i stærke partnerskaber på tværs af region, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor er samarbejde og partnerskaber også centrale i den nye strategi og i arbejdet med at sikre og udvikle Syddanmark som et attraktivt sted at arbejde, bo og leve i – ligesom den grønne omstilling og klimaområdet har fået en fremtrædende plads.

Bred dialog
Strategien er derfor også udarbejdet i en bred dialog med samarbejdspartnere, dels ved afholdelse af kommunemøder, dels ved brede dialogmøder i Odense, Esbjerg, Aabenraa og Kolding.

På dialogmøderne har regionale politikere mødt og fået input fra repræsentanter fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. Her er også unge blevet inviteret til at deltage og komme med både deres bekymringer og drømme om fremtiden i regionen.

FN’s verdensmål danner ramme om strategi
Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal sætte rammen for den nye strategi. Regionen arbejder allerede med flere af verdensmålene, bl.a. inden for bæredygtighed. Fremover vil der være fokus på de verdensmål, der handler om flere kvalitetsuddannelser, mere rent vand i regionen, sundhed og trivsel, mindre ulighed, ligestilling, en meget mindre klimabelastning i vores adfærd, fossilfrie energiløsninger, bæredygtige byer og en infrastruktur, der binder det hele sammen i fremtiden.

Strategien er – i form af et høringsudkast – behandlet politisk i regionen i juni 2019. Strategien er nu sendt i høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og skal herefter i offentlig høring i 12 uger. Som led i den offentlige høring inviterer regionen til en høringskonference i efteråret 2019.

Det forventes, at strategien kan blive endeligt politisk godkendt i foråret 2020.