Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Definition af forretningsområde

Energieffektive teknologier
Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer.

Offshore
Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi.

Bæredygtig energi

Syddanmark har særlige erhvervsspecialiseringer inden for energiområdet. Inden for energieffektive teknologier er ca. halvdelen af landets arbejdspladser beliggende i Region Syddanmark, og virksomhederne har en omsætning på 24 mia. kr. Inden for offshoreenergi er godt 40 pct. af arbejdspladserne beliggende i Region Syddanmark, og branchen har en omsætning på 110 mia. kr. Erhvervene er eksporttunge produktionserhverv med høj grad af specialiseret viden.

Potentialer

  • Ifølge International Energy Agency vil den globale energiefterspørgsel stige med 55 pct. i 2030. Samtidig skaber den globale konkurrence og klimadagsorden øget efterspørgsel efter energieffektive teknologier.
  • Det globale marked for energieffektiv teknologi forventes at vokse markant frem mod 2035. Virksomhederne forventer årlige vækstrater på 15-20 pct. de kommende år inden for fx power-elektronik.
  • Ved at videreudvikle den syddanske styrkeposition inden for offshoreenergi forventes der en stigning i antallet af ansatte fra 27.000 i dag til 50.000 i 2020 på landsplan, hvis de væsentligste udfordringer imødekommes.
  • Der er stærke innovationsmiljøer inden for energieffektive teknologier og offshore-energi, som er forankrede i regionen. Der er store potentialer for innovations- og erhvervssamarbejder gennem klyngeorganisationerne, der har status som nationale innovationsnetværk.

Udfordringer

  • Der er mangel på tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.
  • Der er behov for at fastholde markedspositionen på det globale marked, herunder at små og mellemstore virksomheder omstilles til øget eksport.
  • Der er behov for at fastholde et kvalificeret ’first mover’ dansk hjemmemarked, der kan agere som innovationsdriver, bl.a. SMV’ere med behov for større energi- og ressourceeffektivitet og ved at der er adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.