Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Definition af forretningsområde

Turisme
Inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud.

Erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt.

Design og kreative erhverv
Virksomheder, der anvender design strategisk til at styrke innovations- og konkurrenceevnen, samt kreative erhverv, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer.

Oplevelseserhverv

Syddanmark er den største turismeregion i Danmark, målt på antal overnatninger, med internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Turismen genererer årligt en omsætning på ca. 18 mia. kr. og job til 25.000 personer i Syddanmark. Inden for design har Syddanmark stærke uddannelses- og forskningsmiljøer med veletablerede virksomhedssamarbejder, og andelen af virksomheder, der anvender design strategisk, er steget fra 11 pct. i 2010 til 22 pct. i 2013. Det skal bidrage til at skabe vækst, for disse virksomheder er betydeligt mere innovative, har større forventning til øget omsætning og eksport, end virksomheder der ikke anvender design. Effektfulde iværksættermiljøer inden for kreative erhverv skal understøtte forretningsudvikling inden for området og skabe grobund for nye virksomheder.

Potentialer

 • Den globale turisme er i vækst. Med stærke internationale fyrtårne og en attraktiv kyststrækning til aktiv ferie har regionen et stort potentiale for at få del heri.
 • Som den næststørste erhvervsturismeregion kan Syddanmark udnytte den forventede stigning i international erhvervsturisme.
 • Turister efterspørger i stigende grad flere og bedre madoplevelser. Derfor er der et stort potentiale for erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt.
 • Anvendelse af design og designmetoder bidrager til at styrke innovationsevne og
  konkurrencekraft i virksomheder. Det er afgørende i den internationale konkurrence og kan bidrage til at fastholde produktionsarbejdspladser.
 • De kreative erhverv skaber grobund for nye virksomheder og bidrager til vækst i hele regionen, bl.a. gennem forretningsudvikling og ved at bidrage til at forny innovationsevnen i regionens virksomheder.

Udfordringer

 • Uddannelsesniveauet og produktiviteten er lav inden for turismebranchen.
 • Væksten i udenlandske overnatninger er lav.
 • Der er lav tilfredshed med prisniveauet i forhold til kvaliteten af service, overnatning, madoplevelser mv.
 • Der er få små og mellemstore virksomheder, der anvender design i deres forretnings- og strategiudvikling.
 • Der er få vækstvirksomheder inden for design og kreative erhverv.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.