Strategien skal omsættes til handling

De strategiske rammer for Vækstforums arbejde understøttes af en arbejdsform, som bidrager til ækstforums strategiske målsætninger om produktivitet og erhvervsfrekvens.

 

strategien-skal-omsættes_Lightbox

Vækstmodel

Den Syddanske Vækstmodel er fundamentet for at realisere potentialet inden for de enkelte forretningsområder i den fokuserede indsats. Modellen udgør en erhvervspolitisk infrastruktur. Den giver mulighed for at understøtte de rammebetingelser, der har betydning inden for hvert enkelt forretningsområde, og sætte ind, hvor det er mest perspektivrigt. Dermed bliver det muligt at understøtte sammenhængende værdikæder fra ide til marked. Det kan gøres på forskellige måder, fx gennem tilskud til projekter eller gennem partnerskaber med relevante aktører.

vækstmodellen_Lightbox

 

 

 

Efterspørgsel
Vækstforum vil stimulere, organisere og kvalificere efterspørgslen efter nye produkter og services.

Finansiering
Vækstforum vil forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og
udviklingsmidler.

Udbud
Vækstforum vil understøtte etableringen af flere virksomheder samt flere og bedre produkter og services på markedet.

Forskning og uddannelse
Vækstforum vil styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer.

Effektmodel

Vækstforum prioriterer, hvilke projekter der skal sættes i gang. Vækstforums beslutningsgrundlag udgøres af en effektmodel, som anvendes sammen med en række vurderingskriterier. Effektmodellen giver et overblik over projekternes forventede effekt samt tid og pris. Nogle virkemidler, som fx klyngeudvikling og innovationsindsatser, giver typisk først effekter på længere sigt, men har til gengæld typisk stor effekt i form af varigt forbedrede rammebetingelser, der kommer en bred kreds af virksomheder til gavn. Andre virkemidler, som fx virksomhedsvejledning, giver typisk mindre, men hurtigere effekt.

Ud over effektmodellen vurderes de enkelte ansøgninger og initiativer i
forhold til, hvordan de lever op til en række kriterier:

  • Virksomhedsengagement
  • Samfinansiering
  • Offentlig-private partnerskaber
  • Samordning og koordinering
  • Fokusering
  • Internationalisering
  • Bæredygtighed
  • Yderområder

Effektmodellensopbygning

Samlede forventede effekt
Dette er et udtryk for projektets potentiale.

Tid og Pris
Dette er et udtryk for projektets kompleksitet.

 

Opfølgning og evaluering

Evalueringsmodellen med porteføljestyring betyder, at Vækstforum aktivt følger alle projekter i forhold til effektrealisering og drager læring ud af projekterne. Læringen anvendes som erfaringsgrundlag i kommende projekter og er med til at forme de fremadrettede strategiske rammer for Vækstforums arbejde.

opfølgning-og-evaluering_Lightbox

 

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.