Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Definition af forretningsområde

Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet.

Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i teknologier og services i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling, egenomsorg, forebyggelse (herunder ernæring) samt mulighederne i tilknytning til byggerier inden for området.

Sundheds- og velfærdsinnovation

Med en langsigtet og fokuseret indsats er der i Syddanmark opbygget et stærkt innovationsmiljø og klyngesamarbejde med international gennemslagskraft inden for sundheds- og velfærdsinnovation. I Syddanmark er der omkring 300 private virksomheder inden for velfærdsteknologi. Disse beskæftiger ca. 3.000 personer, og omsætningen i virksomhederne er anslået til ca. 5.669 mio.kr. De syddanske virksomheder har særlige kompetencer inden for automatisering, intelligente hjælpemidler, it og telemedicin.

Potentialer

 • De globale samfundsudfordringer med ændret demografi, flere ældre og flere mennesker med
  livsstilsygdomme og kroniske lidelser skaber en stigende efterspørgsel fra såvel det private som det offentlige marked efter sundheds- og velfærdsløsninger, som kan udvikles og leveres af private virksomheder.
 • Syddanmark har stærke kompetencer inden for brugerinvolvering, tests, usability og design. Der er opbygget et sammenhængende forsknings- og innovationsmiljø med testfaciliteter, som er fundament for tværsektorielt offentlig-privat innovationssamarbejde, og der er etableret en erhvervsklynge, som har status som nationalt innovationsnetværk.
 • Som følge heraf er der stigende international interesse for samspil med syddanske aktører og virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Udfordringer

 • Der er behov for et stærkere hjemmemarked som afsæt for mere eksport.
 • Der er få iværksættere og for få store virksomheder, og der er generelt lav vækst i virksomhederne. Desuden er omsætningen udfordret, bl.a. som følge af lav eksport.
 • Der er behov for øget offentlig-privat samarbejde med afsæt i behov, innovation, test og
  innovative indkøb, med henblik på en mere succesfuld implementering og udrulning af velfærdsteknologiske løsninger på sygehuse og i den kommunale drift.
 • Der er behov for at øge funding og risikovillig kapital til virksomhedernes kommercialisering og vækst.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.