Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Klimaforebyggelse

Syddanmark vil tage et medansvar for at begrænse den fremtidige effekt af klimaforandringerne, der bl.a. skyldes brug af fossile brændsler som kul, olie og naturgas til energiproduktion og transport.

Syddanmark tager ansvar

Klimaforandringerne afhænger af, hvor store mængder af drivhusgasser der slippes ud nu og i fremtiden.

Initiativer til at begrænse udledningen af CO₂ er en stor udfordring, som tages op både globalt og nationalt. I arbejdet for at nå målsætningen er det nødvendigt, at C0₂-udfordringen også tages op regionalt, kommunalt og lokalt, så alle bidrager til at reducere udledningen.

Regionen og de syddanske kommuner er i gang og har igangsat flere initiativer for at reducere klimabelastningen. Der er både i Regionen og i størstedelen af kommunerne fastsat ambitiøse mål for reduktion af C0₂-udledningen i egne driftsenheder. Derudover er der bred opbakning til fælles projekter som fx strategisk energiplanlægning samt udvikling af et fælles vidensgrundlag, så det er muligt at følge udviklingen i C0₂-udledningen i alle kommuner.

Det syddanske strategimål for reduktion i C0₂-udledningen svarer til den nationale målsætning, og alle syddanske indsatser i klimaforebyggelsen skal bidrage til at nå det overordnede mål.

Indsatser

  • Udvikling af ny viden og nye samarbejdsspor, der kan bygge oven på den eksisterende viden og initiativer på området. Bl.a. fra C0₂-kortlægningsværktøjet, der kan følge CO₂- udledning i alle landets regioner og kommuner samt energiscenarieanalysen fra projektet om strategisk energiplanlægning, der skitserer to scenarier for fremtidens energisystem i Syddanmark.
  • En grøn erhvervssatsning for Bæredygtig Energi. Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark prioriterer indsatser, der skal styrke erhvervsudviklingen inden for de syddanske styrkepositioner med offshoreenergi og energieffektive teknologier.
  • Energieffektivt byggeri. Syddanmark indgår i et 3-årigt Elenaprojekt, hvor regionen samarbejder med 14 syddanske kommuner. Deltagerne forpligter sig til fælles energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse og vejbelysning for 597 mio. kr. fra 2014 til 2017.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.