Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Miljø

Adgangen til rent drikkevand og fraværet af forurening i omgivelserne har ikke kun stor betydning for syddanskernes sundhed og trivsel. En stærk miljøprofil er med til at fremme områdets attraktivitet for borgere og virksomheder.

Rent miljø øger attraktiviteten

De grønne rammer skal være mere robuste for at kunne beskytte grundvandet og syddanskernes sundhed i fremtiden.

Infrastrukturen og de syddanske byer og landområder skal indrettes til fremtiden. Det stiller højere krav til beskyttelse af miljøet og håndtering af større forureninger. Adgangen til rent drikkevand skal sikres til de fremtidige generationer af syddanskere.

Der er en stigende efterspørgsel efter grønne løsninger, og den globale ressourceknaphed understreger behovet for at understøtte en mere cirkulær tankegang. Regionen har stærke kompetencer på miljøområdet, som skal sættes i spil på nye måder. Fremtidens miljøindsats skal derfor i langt højere grad tænkes sammen med den generelle udvikling af by- og landområderne. De natur- og miljømæssige vilkår er vigtige for borgernes liv og udfoldelsesmuligheder og dermed også for de syddanske byer og områders attraktivitet.

Indsatsen inden for miljøområdet vil have fokus på udviklingen og anvendelsen af viden, men også på at få tænkt miljøindsatsen ind i en bredere udviklingssammenhæng bl.a. i byudviklingen, udviklingen af yderområder m.m.

Indsatser

  • Udvikling af ny viden og nye metoder bl.a. gennem partnerskaber om sikring af drikkevandet. Regionen har indgået et partnerskab med Odense kommune og Vandcenter Syd for
    at effektivisere partnernes samlede indsats for at langtidssikre Odenses drikkevandsforsyning, herunder arbejde tæt sammen om de indsatser der skal iværksættes.
  • Miljø og byudvikling. Kombinerede indsatser hvor miljø tænkes sammen med byudvikling og
    attraktivitet. Et eksempel er Fredericia C, et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark samarbejder med Fredericia Kommune og Realdania By om at omdanne et forurenet tidligere industriområde til et attraktivt

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.