Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Kultur

Kultur, kunst og oplevelser er med til at udvikle regionens byer og kyst- og landområder. Det giver et område identitet og særpræg.

Kulturen skal udvikles, så syddanskerne får et varieret tilbud af oplevelser, og Syddanmark fortsat kan tiltrække nye borgere og nationale og internationale gæster.

En spændende region

Syddanmark skal være en spændende region at bo i og besøge. Regionen har særlige kulturelle, historiske og naturgivne styrker. På tværs af regionen findes store oplevelsesparker, unik natur og historiske byer og bygningsværker. Det er vigtige forudsætninger for at give mennesker mulighed for at leve et godt liv og for at skabe opmærksomhed om lokalområder, kommuner, byregioner og regionen. Det er med til at gøre regionen attraktiv.

Men i en verden i bevægelse, hvor antallet af muligheder og tilbud stiger eksplosivt, er konkurrencen om synlighed stor. Derfor skal Syddanmark fortsætte med at udvikle og samarbejde på kulturområdet, så det fortsat er spændende at bo i regionen, og den er attraktiv at besøge for danske og internationale gæster.

Gennem kultur- og naturtilbud vil både unge og ældre få inspiration til et sundt, aktivt og socialt liv. De attraktive rammer skabes bl.a. gennem kulturtilbud inden for musik, film, teater, kunst, sport, historie- og naturformidling og ikke mindst på baggrund af de særlige syddanske styrker og særpræg.

Indsats

Der skal være regionalt samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder og aktører om at videreudvikle et stærkt kulturliv i Syddanmark. Kulturindsatsen skal forstærke oplevelsesmulighederne og bidrage til områdernes attraktivitet i sammenhæng med de kommunale planstrategier og de byregionale udviklingsstrategier.

For at få det optimale ud af de eksisterende tilbud og få skabt nogle nye tilbud i høj kvalitet fokuserer indsatsen på følgende:

  • Udvikling af kulturtilbud, der er mangfoldige og af høj kvalitet, og hvor der skabes synergi gennem sammenhæng med andre tilbud.
  • Prioritere markante initiativer med international kvalitet, som tager udgangspunkt i det syddanske særpræg.
  • Involverende og aktiverende initiativer.
  • Styrke samarbejdet mellem kulturaktører for at skabe mere inspiration, koordination og læring på tværs af tilbud.
  • Understøtte identitet og særpræg – både i byer og på landet.

Kulturindsatsen og indsatsen for oplevelseserhverv supplerer i høj grad hinanden. Se side 24-25 under “Erhverv i udvikling” for en beskrivelse af indsatserne under forretningsområdet “oplevelseserhverv”.

Regionsrådets kulturmidler

Regionen støtter årligt kulturaktiviteter i Syddanmark, der er med til at gøre regionen spændende inden for strategiens rammer.

Den rigtige geografiske afgrænsning skal matche indsatsen, og indsatsens effekt skal række ud over en enkelt kommune og kan for eksempel omfatte en byregion.

Regionsrådet vil implementere kulturstrategien i en kulturhandlingsplan, der vil uddybe kriterier mv.

Det syddanske særpræg

De syddanske særpræg skal skabe opmærksomhed om regionen.

  • Historiske byer og bygningsværker med stolt kulturarv, herunder Ribe samt Jelling Monumenterne og Christiansfeld, der er udnævnt som UNESCO verdensarv.
  • Syddanske kulturelle særpræg inden for oplevelsesbaserede kulturtilbud, herunder teater, litteratur og fødevarer.
  • En særegen og mangfoldig natur, herunder Det Sydfynske Øhav og Vadehavet, der er udnævnt som UNESCO verdensarv.
  • Grænseregionen med en unik kulturhistorie præget af krige og et kontinuerligt fællesskab med Tyskland.
  • Internationalt anerkendte kulturtilbud, der dækker både nutidige og historiske kulturinitiativer bl.a. i forbindelse med H.C. Andersen.

Kultur skaber liv – også studieliv

Unges forventninger til et godt studieliv hænger i høj grad sammen med de kulturelle tilbud, en studieby kan tilbyde.

Caféer, parker, koncerter og sportsfaciliteter er med til at skabe det liv, som unge forventer, og som de bedømmer et områdes attraktivitet ud fra.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.