Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Landdistrikter og yderområder

Mange syddanske områder er udfordret. Det gælder både de officielt udpegede yderområder og en lang række andre områder uden for de største byer. Men alle disse områder har også potentialer, der kan udnyttes bedre.

Indsatsen for udvikling i disse områder vil lykkes bedst, når den sammentænkes med indsatsen for den samlede byregion. Der er behov for et 360 graders perspektiv på mulighederne for at vende udviklingen.

Liv i hele
Syddanmark

I den offentlige debat anvendes betegnelsen yderområder eller udkant ofte for alle områder, der ligger uden for landets største byområder og deres oplande.

Mange af disse områder udfordres af urbanisering gennem fraflytning og dræn af komptencer. I Danmark vokser efterspørgslen efter veluddannet arbejdskraft, og mange unge flytter til byerne for at få en uddannelse og vender ikke tilbage. Borgere og virksomheder slår sig ned i områder med god adgang til job, karriere, oplevelser og uddannelse. Kæden af flytninger går fra land til mindre byer, til større byer osv. I løbet af de senere år er de større byers andel af befolkningen i Syddanmark vokset ligesom andelen af den den private beskæftigelse. Denne udvikling skal bremses, og det skal ske med udgangspunkt i de ressourcer, der ligger i det enkelte område. Syddanmark vil styrke vækst og udvikling i alle dele af regionen, så også yderområderne i fremtiden er attraktive, aktive og produktive.

Indsatsen skal passe til området

Beliggenheden, naturen, de erhvervsmæssige specialiseringer og de kulturelle traditioner varierer i Syddanmark. Sønderjylland kan fx udnytte den grænsenære beliggenhed, mens det fynske område har andre muligheder midt i landet tæt ved storbyen Odense.

Ny udvikling må bygge på de succeser og potentialer, der findes inden for områderne og i naboområderne. De udfordrede områder skal udvikle eksisterende og nye styrker i byregionen og i det hele taget – være noget for nogen.

Udviklingsindsatsen for yderområderne skal designes med et 360 graders perspektiv på borgernes og virksomhedernes muligheder. Alle områdets kvaliteter, ressourcer, rammebetingelser og beliggenhed skal samtænkes. Er der særlige natur- og kulturressourcer, eller er der fx særlige interessefællesskaber hos borgerne, der kan bidrage til at øge områdets aktivitet og attraktivitet. Områdernes rolle og ressourcer i forhold til naboområder, ikke mindst inden for byregionen, er afgørende for udviklingsperspektiverne.

Indsats

Der er behov for en udviklingsindsats, der også løfter uden for vækstområderne. De udsatte områders menneskelige ressourcer skal fastholdes og helst forstærkes. Men der er også brug for en indsats for at få flere arbejdspladser. Områderne har erhverv med vækstmuligheder og potentialer. Det er vigtigt, at de særlige muligheder og ressourcer udnyttes, og at der er fokus på, at relevante aktører bidrager til at understøtte indsatserne, så de bliver bæredygtige.

Langsigtet indsats med fokus på landdistrikter og yderområder

Samarbejde om strategiske udviklingsprojekter
I sammenhæng med indsatsen for at skabe attraktive og konkurrencedygtige byer og byregioner vil Region Syddanmark, kommunerne i yderområderne og byregionernes øvrige parter samarbejde om specifikke analyser og strategiudvikling, fx afdækning af borgerressourcer, uddannelse samt digital og fysisk infrastruktur, så alle dele af regionen dækkes.

Opmærksomhed på yderområder i sektorplanlægningen
Ved prioritering af statslige, regionale og kommunale sektorindsatser fx på uddannelse, kultur, infrastruktur og mobilitet bør relationen til områdernes vilkår og potentialer indgå.

National opmærksomhed på områdernes vilkår
Syddanmark vil samarbejde om udvikling af yderområders potentialer, herunder politiske initiativer, der kan skabe national politisk opmærksomhed om yderområdernes vilkår.

Erhvervsudvikling

Syddansk Vækstforums indsats i de seks definerede yderområdekommuner, se s. 44
Syddansk Vækstforum understøtter indsatser i yderområderne, hvor der kan bygges bro til regionens erhvervsmæssige styrker og potentialer, dvs. Vækstforums tre forretningsområder, se side 18-19.

Syddansk Vækstforum understøtter indsatser i yderområderne, baseret på lokale vækstpotentialer,
hvor der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling, således at:

  • Indsatsen baseres på lokale vækstpotentialer på baggrund af analyser af rammebetingelser og vækstdrivere.
  • Indsatsen stiller krav om, at lokale aktører igangsætter aktiviteter, som understøtter indsatsen og dermed påvirker de rammer og forhold, som de selv har indflydelse på (fx. infrastruktur eller organisering).

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.