Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Sundhed

Sundhed er hjørnestenen i et godt liv med tryghed og høj livskvalitet.

Samtidig har sundhed stor samfundsøkonomisk værdi, fordi det påvirker sundhedsudgifterne, produktiviteten og fordi sundhed er afgørende for, om mennesker kan indgå i arbejdsstyrken.

Desuden kan innovation på sundhedsområdet skabe nye løsninger, som giver kvalitet for borgerne, værdi i driften og vækst i de syddanske virksomheder.

Et sundt og aktivt liv

Et godt helbred er vigtigt for at leve et godt liv. Omkostningerne ved en ringe sundhedstilstand er omfattende både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.

Sundhedstilstanden i Syddanmark skal hæves. En aldrende befolkning og stadig flere behandlingsmuligheder vil i de kommende år stille store krav til sundhedsindsatsen. Det er derfor en opgave, der kun kan løses i et fællesskab mellem region, kommuner og borgere.

Sundhed handler ikke kun om fravær af sygdom, men også om livsstil, levevilkår og et godt liv med fysisk og psykisk velvære. Sundhedsopgaven skal løses i sammenhæng med
uddannelsespolitik, erhvervspolitik og udvikling af infrastruktur og byudvikling. Sundhedsindsatsen har derfor en tæt sammenhæng med regional udvikling.

Indsatsområder

“Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom.” Det er Region Syddanmarks sundhedsvision, der følges op med en bred vifte af indsatser.
Nedenstående indsatser spiller særligt sammen med regional udvikling og bygger på samarbejde mellem flere parter:

  • Lighed i sundhed skal øges ved en differentieret tilgang til borgernes ressourcer bl.a. i projektet “Tidlig opsporing og forebyggelse” og ved at implementere strategien om forebyggelse af livsstilssygdomme for mennesker med sindslidelser.
  • Sundhed tæt på: Udbredelse af sundhedshuse, hvor kommunale og regionale funktioner samles samt udvikling af telemedicinske løsninger, der bringer sundhedstilbud tæt på og hjem til borgerne.
  • Viden om helbredet: Data om sundhedstilstanden indsamles bl.a. via sundhedsprofil- undersøgelser og målinger af Det Gode liv. Knyttes data til hvor folk bor, giver det et bedre grundlag for sundhedsplanlægning, bedre udnyttelse af ressourcer og byudvikling.
  • Fastholdelse på arbejdsmarkedet: Syddanmark arbejder med at fastholde og genskabe menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det sker bl.a. gennem tiltag rettet mod en tidlig, målrettet og sammenhængende indsats på sundhedsområdet i forbindelse med langvarig sygdom.
  • Kommunalt og regionalt samarbejde: På sundhedsområdet er der et veludviklet samarbejde mellem kommuner, Regionen og almen praksis. Rammerne for samarbejdet bliver bl.a. givet af Sundhedsaftalen.
  • Internationalt samarbejde: Regionen vil udvide og kvalificere løsninger og satsninger på sundhedsområdet ved at løfte det op på europæisk plan.
  • Offentlig-privat samarbejde skal bidrage til nye, innovative løsninger på sundhedsområdet. Syddanmark tilbyder gode muligheder for samarbejde om udvikling og test af nye løsninger på sygehusene og institutionerne mv., gennem Syddansk Sundhedsinnovation og gennem det tværsektorielle initiativ, Co Lab.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.