Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Dansk-tysk samarbejde og internationale forbindelser

Verdens metropoler vokser hastigt og tiltrækker stærke borgere og virksomheder.

De syddanske byer er små, men kan drage nytte af strategiske samarbejder mellem regioner, byregioner og på tværs af grænser for at opbygge konkurrencedygtige styrkepositioner og sikre grundlaget for vækst og attraktivitet i fremtiden.

Samarbejdet skal give merværdi

Syddanmark har som grænseregion en særlig mulighed. De syddanske virksomheder har et internationalt udsyn. Nærheden til det store vækstcenter Hamborg rummer et tydeligt vækstpotentiale, og politisk samarbejde styrker Syddanmarks internationale synlighed.

Mens Danmark stopper ved grænsen, så er det samme derfor ikke tilfældet for syddanske interesser og samarbejder.
Samarbejdsfladerne er udviklet gennem en lang årrække, og de danner grundlag for udviklingsprojekter inden for et bredt spektrum, der spænder fra det nære daglige samarbejde til langsigtede samarbejder f.eks. inden for forskning
og uddannelse. Syddanmark indgår også i temabaserede tværeuropæiske og globale samarbejder.

Syddanmark vil videreudvikle og synliggøre de potentialer for vækst og udvikling, som ligger i landegrænsen og porten mod syd. Det grænseoverskridende og internationale samarbejde skal aktiveres på alle områder, hvor det kan bidrage til opfyldelsen af Syddanmarks mål for vækst og udvikling. En række konkrete aktiviteter er omtalt i
strategiens forskellige afsnit.

En forudsætning for, at dette kan lykkes er, at syddanske kompetencer og løsninger sigter mod et højt internationalt
niveau og bidrager til interessen for at samarbejde med Syddanmark.

Indsats

Syddanmark er omfattet af en række samarbejder, aftaler og programmer, både grænseoverskridende og internationale. Region Syddanmark er hovedentreprenør, og mange kommuner, virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner m.fl. er projektpartnere.

Fremadrettet bygges videre på følgende indsatsspor:

 • Partnerskabsaftalen og tilhørende årsplaner mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein.
 • Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 programmet.
 • Det grænsenære samarbejde bl.a. rådgivning af grænsependlere, herunder Region Sønderjylland- Schleswig.
 • Det trilaterale vadehavssamarbejde
 • Samarbejdet i Jyllandskorridoren fra det sydlige Norge, langs E45 gennem Jylland til Hamborg.
 • Dansk-tysk transportkommission.
 • Nordsø-kommissionen og parallelt hermed udnyttelse af Interreg 5B-programmet for Nordsøen.
 • Samarbejdsaftalen med Guangdong-provinsen i Kina, som skal understøtte syddanske virksomheders muligheder på det kinesiske marked med særlig fokus på oplevelseserhverv, sundheds- og velfærdsinnovation og bæredygtig energi.

Vigtige temaer i den grænseoverskridende indsats

 • Fjerne barrierer for det grænseoverskridende samarbejde
  og fremme af mobilitet på tværs af grænsen.
 • Erhvervsudvikling og arbejdsmarked, herunder klyngesamarbejde, udvikling af fælles styrkepositioner og styrkelse af det grænseoverskridende arbejdsmarked.
 • Forskning og uddannelse, herunder universitets- og uddannelsessamarbejde og praktikpladssamarbejde.
 • Grænseoverskridende infrastruktur, herunder koordinering på tværs af grænsen med henblik på at sikre en stærk og sammenhængende infrastruktur.
 • Strategisk kultursamarbejde på tværs af grænsen.
 • Forbedre vidensgrundlaget på tværs af grænsen, bl.a. gennem samarbejde om dataudveksling.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.