Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Digital infrastruktur

En god og veludnyttet digital infrastruktur er fundamentet for et moderne velfærdssamfund og vækst og udvikling.

Den digitale infrastruktur ændrer vores måde at arbejde på, holde fri på og være sammen på. Samfundet skal tilpasses den digitaliserede verden, men det skal også forstå at udnytte de muligheder, som teknologien skaber.

Fra lokal til global hverdag

Behovet for en stærk digital infrastruktur er voksende. Der er sket en digitalisering af vores hverdagsliv både på arbejdet og i fritiden, og den digitale infrastruktur er i dag blevet en forudsætning for vækst og udvikling. Men teknologien rummer stadig store potentialer for at forbedre menneskers hverdag og for at skabe udvikling i alle dele af Syddanmark.

Kortlægning viser, at tilgængeligheden til bredbånd og mobiltelefoni er rimelige i Sydjylland, men dårlige på Fyn. Ifølge loven skal udrulning af bredbånd være markedsbaseret, men udviklingen har vist, at der skal mere til, hvis der skal opnås fuld dækning i alle områder.

Når digital infrastruktur har stor betydning for både bosætning og erhverv, kan der også være lokal- og regionalpolitiske
hensyn, som taler for en udbygning. Det kan løfte serviceudbuddet og udvide erhvervsmulighederne. Telemedicin har eksempelvis potentiale for at
spare borgere og hospitaler for ventetid og tidskrævende transport. Digial infrastruktur kan også være med til at gøre landdistrikter og yderområder mere attraktive for både borgere og virksomheder.

Indsats

Syddanmark vil i et politisk og vidensbaseret samarbejde forfølge to hovedspor for at styrke syddanskernes adgang
til og udnyttelse af bredbånd:

  • Hverken kommunerne eller regionen må udrulle eller støtte udrulningen af bredbånd for andre. Syddanmark vil i stedet sammen med kommunerne arbejde for en forbedring af bredbånds- og mobildækningen i gennem dialog med staten. Syddanmark vil sætte politisk fokus på mulige løsningsmodeller for geografiske områder med særlige udfordringer inden for hhv. bredbånds- og mobildækning.
  • Afdækning af nye anvendelsesmuligheder af digital infrastruktur til vækst og udvikling i landdistrikter og
    yderområder.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.